Belasting-update.net

(Actueel belasting nieuws)

Hypotheekrenteaftrek aanpassen

Het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek, meer aandacht voor duurzaamheid en het hervormen van de arbeidsmarkt. Dat zijn belangrijke aanbevelingen van het Strategisch Beraad, een commissie die een nieuwe koers voor het CDA voorbereidt voor de komende 15 jaar.

Ingewijden hebben dat woensdag gemeld. Voorzitter Aart Jan de Geus van het Strategisch Beraad presenteert zijn stuk, dat nog vooral uit hoofdlijnen bestaat, volgende week zaterdag aan de leden.

Vlaktaks

Het idee is om de woningmarkt in brede zin aan te pakken, zowel op het terrein van koop- als huurwoningen. In het stuk gaat het niet om het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Wel zou deze fiscale steun minder zwaar worden door de invoering van een zogeheten vlaktaks. Door één belastingtarief in te voeren, gaan mensen gemiddeld minder belasting betalen en kunnen ze ook minder hypotheekrente aftrekken.

Regeerakkoord

In het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV is afgesproken deze kabinetsperiode niet te tornen aan de hypotheekrenteaftrek. De voorstellen uit het Strategisch Beraad zijn ook bedoeld voor de langere termijn, zo benadrukken ingewijden.

Arbeidsmarkt

Ook heeft het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogpartner PVV afgesproken niet te tornen aan de WW en het ontslagrecht. Maar volgens de CDA-denktank is op langere termijn wel een dynamischer arbeidsmarkt nodig, waarbij vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers beter op elkaar aansluiten. Zo moeten mensen met behulp van scholing flexibeler van werk kunnen veranderen.

Partijkoers

Met de presentatie van De Geus op het partijcongres van 21 januari begint een ·discussietraject· binnen de partij. De discussie over de nieuwe partijkoers met de leden moet op het congres van 2 juni zijn afgerond.

Nederlagen

Het Strategisch Beraad is door het CDA ingesteld na een reeks verkiezingsnederlagen en de heftige interne discussie over deelname aan het huidige kabinet met steun van de PVV. Bij het laatste partijcongres vorig jaar zei De Geus nog dat bij het uitzetten van de nieuwe koers het "radicale midden" gevonden moet worden en het CDA moet durven hervormen.

Terug naar de beginpagina >>

Copyright © Belasting-Update.net. All Rights Reserved.