Belasting-update.net

(Actueel belasting nieuws)

Pensioenspaarpot "oneerlijk" belast

Fiscalisten schieten zzp·er te hulp met blauwdruk voor "eerlijker" fiscaal regime bij pensioenopbouw

Een groep vooraanstaande fiscalisten presenteert vandaag een blauwdruk voor een nieuw fiscaal regime voor pensioenopbouw. De huidige regels die bepalen wanneer iemand in aanmerking komt voor belastingvrij pensioensparen zijn "niet eerlijk, inefficiënt en te gecompliceerd", stelt een commissie in opdracht van de Vereniging voor Belastingwetenschap.

Het rapport, waaraan ruim twee jaar is gewerkt, vormt het startsein voor een discussie onder fiscaal experts. De benadeling van zelfstandigen in het huidige systeem speelt daarbij een belangrijke rol.

Het fiscale onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is niet meer van deze tijd, stelt het rapport. Die eerste groep spaart via een bedrijfspensioenregeling voor de oude dag, waar zelfstandigen geen of beperkte toegang toe hebben. Willen zij geld opzijleggen voor later dan moeten zelfstandigen een particuliere regeling treffen die fiscaal minder gunstig is.

De groep fiscalisten onder leiding van hoogleraar Herman Kapelle, stelt nu voor om de twee regimes te integreren. Dat betekent niet dat de door werkgevers en werknemers bestierde pensioenfondsen hun deuren moeten openen voor zelfstandigen, zoals door sommigen bepleit wordt.

Nu is het nog zo dat een werknemer die tot zijn veertigste deelneemt aan een pensioenfonds en daarna voor zichzelf begint door het huidige regime twee keer benadeeld wordt. Doordat pensioenfondsen uitgaan van solidariteit tussen de generaties, heeft de persoon uit dit voorbeeld de eerste jaren van zijn pensioenopbouw te veel premie betaald in verhouding tot de rechten die hij daarmee opbouwt. Weliswaar betalen ouderen en jongeren procentueel gezien evenveel premie, maar de inleg van jongeren levert meer op door de langere looptijd. Een zzp-er op de vrije markt wordt wel geconfronteerd met die logica. Als 40-plusser moet hij meer dan een jongere zelfstandige opzijleggen om zijn pensioenuitkering op peil te houden. Maar het huidige belastingregime stelt onafhankelijk van leeftijd een grens bij 17% van het inkomen dat belastingvrij gespaard mag worden in de privésfeer. Volgens Kapelle levert deze regel zelfstandigen een onnodig pensioengat op dat in tien jaar tijd, uitgaande van een jaarinkomen van €40.000, kan uitgroeien tot €3000 op jaarbasis. Hij wil daarom dat de grens aan de opbouw meegroeit met de leeftijd. Ook moet het plafond afhankelijk worden gemaakt van het al opgebouwde bedrijfspensioen. Dit levert ook meer mogelijkheden op om een pensioengat op een later tijdstip te repareren.

In het nieuwe stelsel vervalt de huidige regeling voor de pensioenopbouw in eigen beheer. Dat betekent dat directeuren-grootaandeelhouders de pensioenopbouw niet meer van de vennootschapsbelasting mogen aftrekken. Volgens Kapelle hinkt die regeling nu te veel op twee gedachten. "Het is prima als de fiscus mkb-bedrijven wil stimuleren, maar dat moet hij niet via het pensioen doen. Pensioen moet inkomenszekerheid bieden. Als het vermogen in de onderneming blijft, is dat niet het geval".

Terug naar de beginpagina >>

Copyright © Belasting-Update.net. All Rights Reserved.